2. Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven). (Vedlegg: 1. Brev av 28.1.97 fra kommunalministeren til kommunalkomiteen. 2. Brev av 28.1.97 fra professor Kåre Lilleholt, vedlegg til kommunalministerens brev.)

Tema: BOLIGBYGGING (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

2. Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven). (Vedlegg: 1. Brev av 28.1.97 fra kommunalministeren til kommunalkomiteen. 2. Brev av 28.1.97 fra professor Kåre Lilleholt, vedlegg til kommunalministerens brev.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: