12. Forslag fra Anita Apelthun Sæle og Jan Simonsen om flytting av den norske ambassaden i Israel fra Tel Aviv til lsraels hovedstad Jerusalem.

Tema: UTENRIKSSAKER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

12. Forslag fra Anita Apelthun Sæle og Jan Simonsen om flytting av den norske ambassaden i Israel fra Tel Aviv til lsraels hovedstad Jerusalem.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: