5. Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa og Unn Aarrestad om forbod mot omsetjing av rusbrus i pulverform.

Tema: VAREHANDEL (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

5. Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa og Unn Aarrestad om forbod mot omsetjing av rusbrus i pulverform.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: