2. Forslag fra Terje Sandkjær om at det generelle alderskravet for å oppnå førerkort klasse C/CE fortsatt skal være 21 år. (Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 13.3.97 fra Samferdselsdepartementet.)

Tema: VEGTRAFIKK (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

2. Forslag fra Terje Sandkjær om at det generelle alderskravet for å oppnå førerkort klasse C/CE fortsatt skal være 21 år. (Vedlegg inntatt i innst.: Brev av 13.3.97 fra Samferdselsdepartementet.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: