3. Forslag fra Johanne Gaup, Terje Sandkjær og Magnus Stangeland om at det etableres tverrfaglige ulykkeskommisjoner til å granske ulykker der tunge kjøretøyer er involvert. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 9.4.97 fra Samferdselsdepartementet til samferdselskomiteen.)

Tema: VEGTRAFIKK (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

3. Forslag fra Johanne Gaup, Terje Sandkjær og Magnus Stangeland om at det etableres tverrfaglige ulykkeskommisjoner til å granske ulykker der tunge kjøretøyer er involvert. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 9.4.97 fra Samferdselsdepartementet til samferdselskomiteen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: