2. Endringer i Plan- og bygningsloven. (Vedlegg: 1. Forslag til fullstendig lovtekst. 2. Oversikt over nye begreper i plan- og bygningsloven.)

Tema: BYGNINGSVESEN (Storting 1993/1994)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

2. Endringer i Plan- og bygningsloven. (Vedlegg: 1. Forslag til fullstendig lovtekst. 2. Oversikt over nye begreper i plan- og bygningsloven.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: