5. Forslag fra Erling Folkvord om sikring av hørselshemmetes rett til å velge enten videregående opplæring på tegnspråk i et tegnspråklig miljø eller med bruk av tolk i et norskspråklig miljø.

Tema: VIDEREGÅENDE SKOLER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

5. Forslag fra Erling Folkvord om sikring av hørselshemmetes rett til å velge enten videregående opplæring på tegnspråk i et tegnspråklig miljø eller med bruk av tolk i et norskspråklig miljø.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: