8. Forslag fra Øystein Djupedal, Kristin Halvorsen og Erik Solheim om et forskningsprogram for alternativ fornybar energiteknologi.

Tema: VITENSKAP (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

8. Forslag fra Øystein Djupedal, Kristin Halvorsen og Erik Solheim om et forskningsprogram for alternativ fornybar energiteknologi.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: