3. Forslag fra Ellen Chr. Christiansen om å endre dagens regelverk slik at det åpnes for å gi midlertidige arbeidstillatelser til utenlandske arbeidstakere som ønsker å arbeide i private hjem på midlertidig basis.

Tema: ARBEIDSLIV (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

3. Forslag fra Ellen Chr. Christiansen om å endre dagens regelverk slik at det åpnes for å gi midlertidige arbeidstillatelser til utenlandske arbeidstakere som ønsker å arbeide i private hjem på midlertidig basis.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: