3. Kraftverksbeskatning, endring av overgangsregler m.v. (Reduksjon av skattemessige motiver for salg eller omdannelse av kraftverk.) (Vedlegg til innst.: 1. Brev fra Finansdepartementet til SVs stortingsgruppe av 25.11.96. 2. Brev fra Finansdepartementet til Sps stortingsgruppe av 27.11.96, 5.12.96 og 6.12.96.)

Tema: ELEKTRISITET (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

3. Kraftverksbeskatning, endring av overgangsregler m.v. (Reduksjon av skattemessige motiver for salg eller omdannelse av kraftverk.) (Vedlegg til innst.: 1. Brev fra Finansdepartementet til SVs stortingsgruppe av 25.11.96. 2. Brev fra Finansdepartementet til Sps stortingsgruppe av 27.11.96, 5.12.96 og 6.12.96.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: