5. Forslag fra Valgerd Svarstad Haugland, Solveig Sollie og Lars Sponheim om et omsorgstillegg til barnetrygden (kontantstøtteordning). (Vedlegg til innst: Svarbrev av 18.12.96 fra Barne- og familiedepartementet til familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.)

Tema: FAMILIE (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

5. Forslag fra Valgerd Svarstad Haugland, Solveig Sollie og Lars Sponheim om et omsorgstillegg til barnetrygden (kontantstøtteordning). (Vedlegg til innst: Svarbrev av 18.12.96 fra Barne- og familiedepartementet til familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: