2. Lov om familievernkontorer.

Tema: FAMILIE (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

2. Lov om familievernkontorer.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: