1. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkommende Fiskeridepartementet.

Tema: FISKERIER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

1. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 vedkommende Fiskeridepartementet.

Se saker fra samme tema: