9. Forslag fra Jan Petersen, Anders Talleraas og Svein Ludvigsen om at Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag til endringer og forenklinger i regelverket for kontrahering og kontraheringstilskudd for fiskefartøy som fører til likestilling av norske fiskere med utenlandske og som bidrar til en raskere fornying av fiskeflåten.

Tema: FISKERIER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

9. Forslag fra Jan Petersen, Anders Talleraas og Svein Ludvigsen om at Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag til endringer og forenklinger i regelverket for kontrahering og kontraheringstilskudd for fiskefartøy som fører til likestilling av norske fiskere med utenlandske og som bidrar til en raskere fornying av fiskeflåten.

Se saker fra samme tema: