10. Forslag fra Lisbeth Holand og Jorunn Hageler om at Stortinget ber Regjeringa gå gjennom regelverket for garantilottordninga for fiskere, herunder ordninga med forskuddslån, og endre forskriftene for ordninga slik de var utformet før 1. januar 1996. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 13.5.97 fra Fiskeridepartementet, statsråden, til næringskomiteen.)

Tema: FISKERIER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

10. Forslag fra Lisbeth Holand og Jorunn Hageler om at Stortinget ber Regjeringa gå gjennom regelverket for garantilottordninga for fiskere, herunder ordninga med forskuddslån, og endre forskriftene for ordninga slik de var utformet før 1. januar 1996. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 13.5.97 fra Fiskeridepartementet, statsråden, til næringskomiteen.)

Se saker fra samme tema: