6. Forslag fra Eva Lian og Ola T. Lånke om å be Regjeringen fremme forslag om endring i §46 nr. 4 i lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. slik at arbeidstida for yrkesgrupper som går i tredelt turnus likestilles med de som går helkontinuerlig skiftarbeid.

Tema: ARBEIDSVILKÅR (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

6. Forslag fra Eva Lian og Ola T. Lånke om å be Regjeringen fremme forslag om endring i §46 nr. 4 i lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. slik at arbeidstida for yrkesgrupper som går i tredelt turnus likestilles med de som går helkontinuerlig skiftarbeid.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: