8. Framlegg frå Børre Rønningen om å be Regjeringa snarest å legge fram ei sak om tiltaksgarantien og dagpengar for langtidsledige som har gått ut dagpengeperioden pr. 1. januar 1997.

Tema: FOLKETRYGD (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

8. Framlegg frå Børre Rønningen om å be Regjeringa snarest å legge fram ei sak om tiltaksgarantien og dagpengar for langtidsledige som har gått ut dagpengeperioden pr. 1. januar 1997.

Se saker fra samme tema: