10. Forslag fra Roy N. Wetterstad om opphevelse av åpningstidsloven.

Tema: FORBRUKERSAKER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

10. Forslag fra Roy N. Wetterstad om opphevelse av åpningstidsloven.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: