12. Forslag fra Ola D. Gløtvold, Bjørg Hope Galtung, Magnar Sortåsløkken og Rolf Ketil Bjørn om å få utredet bruk av Älvdalen Skjutfelt i Sverige som alternativ til Forsvarets planer om et Regionfelt Østlandet.

Tema: FORSVAR (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

12. Forslag fra Ola D. Gløtvold, Bjørg Hope Galtung, Magnar Sortåsløkken og Rolf Ketil Bjørn om å få utredet bruk av Älvdalen Skjutfelt i Sverige som alternativ til Forsvarets planer om et Regionfelt Østlandet.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: