2. Endringer i visse lover som vedrører kommuner og fylkeskommuner (særlovprosjektet fase 2). (Særlovprosjektet – rettighetsregler, standardkrav og klageregler i lover forvaltet av kommuner og fylkeskommuner.) (Vedlegg: Høringsnotat av 4. oktober 1995 – del II: Klageorgan og klagekompetanse – vurdering av de enkelte klagereglene.)

Tema: FYLKER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

2. Endringer i visse lover som vedrører kommuner og fylkeskommuner (særlovprosjektet fase 2). (Særlovprosjektet – rettighetsregler, standardkrav og klageregler i lover forvaltet av kommuner og fylkeskommuner.) (Vedlegg: Høringsnotat av 4. oktober 1995 – del II: Klageorgan og klagekompetanse – vurdering av de enkelte klagereglene.)

Se saker fra samme tema: