3. Forslag fra Anders C. Sjaastad, Kristin Krohn Devold, Kjellaug Nakkim og Petter Thomassen om å endre markedsføringsloven med sikte på å bekjempe de såkalte «kataloghaier».

Tema: HANDEL (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

3. Forslag fra Anders C. Sjaastad, Kristin Krohn Devold, Kjellaug Nakkim og Petter Thomassen om å endre markedsføringsloven med sikte på å bekjempe de såkalte «kataloghaier».