3. Endringer i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i visse andre lover. (Obligatorisk jordmortjeneste; kommunal fengselshelsetjeneste; endr. terminologi for medisinsk attføring til medisinsk rehabilitering/habilitering; kommunelege som medisinsk-faglig rådgiver; tilpasning til den nye kommuneloven; endr. i kap. 4A Miljørettet helsevern.)

Tema: HELSEVESEN (Storting 1993/1994)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

3. Endringer i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i visse andre lover. (Obligatorisk jordmortjeneste; kommunal fengselshelsetjeneste; endr. terminologi for medisinsk attføring til medisinsk rehabilitering/habilitering; kommunelege som medisinsk-faglig rådgiver; tilpasning til den nye kommuneloven; endr. i kap. 4A Miljørettet helsevern.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: