8. Forslag fra Erling Folkvord om å endre lov eller forskrift slik at folketrygda dekker utgiftene til behandling av ekstraordinær tannslitasje som skyldes støv på arbeidsplassen, på samme måte som trygda dekker utgifter til behandling av annen yrkesskade eller yrkessykdom. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 3.3.97 fra Sosialog helsedepartementet v/statsråden til sosialkomiteen.)

Tema: HELSEVESEN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

8. Forslag fra Erling Folkvord om å endre lov eller forskrift slik at folketrygda dekker utgiftene til behandling av ekstraordinær tannslitasje som skyldes støv på arbeidsplassen, på samme måte som trygda dekker utgifter til behandling av annen yrkesskade eller yrkessykdom. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 3.3.97 fra Sosialog helsedepartementet v/statsråden til sosialkomiteen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: