9. Forslag fra John Alvheim om å be Regjeringen utrede spørsmålet om å etablere et kompetansesenter ved et av landets regionsykehus for diagnostisering og behandling av MBD-pasienter. (Vedlegg: Litteraturliste. Vedlegg til innst.: Svarbrev av 18.3.97 fra Sosial- og helsedepartementet v/statsråden til sosialkomiteen.)

Tema: HELSEVESEN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

9. Forslag fra John Alvheim om å be Regjeringen utrede spørsmålet om å etablere et kompetansesenter ved et av landets regionsykehus for diagnostisering og behandling av MBD-pasienter. (Vedlegg: Litteraturliste. Vedlegg til innst.: Svarbrev av 18.3.97 fra Sosial- og helsedepartementet v/statsråden til sosialkomiteen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: