10. Forslag fra Annelise Høegh, Valgerd Svarstad Haugland, Eva Lian, John Alvheim og Magnar Sortåsløkken om å gi folketrygdrefusjon for medisiner mot multippel sklerose (MS).

Tema: HELSEVESEN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

10. Forslag fra Annelise Høegh, Valgerd Svarstad Haugland, Eva Lian, John Alvheim og Magnar Sortåsløkken om å gi folketrygdrefusjon for medisiner mot multippel sklerose (MS).

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: