13. Forslag fra John Alvheim om å be Regjeringen fremme forslag til Stortinget om at det ikke lenger skal være tillatt for kommuner å kreve egenbetaling for hjemmesykepleie.

Tema: HELSEVESEN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

13. Forslag fra John Alvheim om å be Regjeringen fremme forslag til Stortinget om at det ikke lenger skal være tillatt for kommuner å kreve egenbetaling for hjemmesykepleie.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: