19. Forslag fra John Alvheim om å tillate bruk av blålys på private kjøretøy under legers utrykning ved akutte situasjoner, hvor liv står i fare. (Vedlegg inntatt i innst.: Uttalelse av 10.6.97 fra Samferdselsdepartementet.)

Tema: HELSEVESEN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

19. Forslag fra John Alvheim om å tillate bruk av blålys på private kjøretøy under legers utrykning ved akutte situasjoner, hvor liv står i fare. (Vedlegg inntatt i innst.: Uttalelse av 10.6.97 fra Samferdselsdepartementet.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: