23. Forslag fra Annelise Høegh og Fridtjof Frank Gundersen om pasienters rett til sykehusbehandling i Norge eller i utlandet når ventetidsgarantien er overskredet.

Tema: HELSEVESEN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

23. Forslag fra Annelise Høegh og Fridtjof Frank Gundersen om pasienters rett til sykehusbehandling i Norge eller i utlandet når ventetidsgarantien er overskredet.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: