24. Forslag fra John Alvheim, Valgerd Svarstad Haugland, Annelise Høegh, Magnar Sortåsløkken og Tove Kari Viken om at utgifter til nødvendig, forsvarlig tannlegehjelp dekkes fullt ut av folketrygden for personer med sjeldne medisinske tilstander.

Tema: HELSEVESEN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

24. Forslag fra John Alvheim, Valgerd Svarstad Haugland, Annelise Høegh, Magnar Sortåsløkken og Tove Kari Viken om at utgifter til nødvendig, forsvarlig tannlegehjelp dekkes fullt ut av folketrygden for personer med sjeldne medisinske tilstander.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: