5. Forslag fra John Alvheim om lov om endring i lov av 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering. (Endring av § 10 slik at fylkeslegen kan godkjenne at det kan foretas steriliseringsinngrep på både kvinner og menn i kirurgiske poliklinikker e.l. hvor det anses forsvarlig).

Tema: HELSEVESEN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

5. Forslag fra John Alvheim om lov om endring i lov av 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering. (Endring av § 10 slik at fylkeslegen kan godkjenne at det kan foretas steriliseringsinngrep på både kvinner og menn i kirurgiske poliklinikker e.l. hvor det anses forsvarlig).

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: