9. Endring i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene. (Kommunal betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter i sykehus.)

Tema: HELSEVESEN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

9. Endring i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene. (Kommunal betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter i sykehus.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: