6. Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen om å sende hjem bosniske flyktninger som ikke etter en individuell vurdering tilfredsstiller kravene til beskyttelse i henhold til FNs flyktningkonvensjon.

Tema: INNVANDRERE (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

6. Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen om å sende hjem bosniske flyktninger som ikke etter en individuell vurdering tilfredsstiller kravene til beskyttelse i henhold til FNs flyktningkonvensjon.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: