3. Forslag fra Carl I. Hagen og Arve Lønnum om å utsette gjennomføringen av Reform 97 til den kan gjennomføres på en ansvarlig og forsvarlig måte, dog i minimum et år.

Tema: KOMMUNENES ØKONOMI (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

3. Forslag fra Carl I. Hagen og Arve Lønnum om å utsette gjennomføringen av Reform 97 til den kan gjennomføres på en ansvarlig og forsvarlig måte, dog i minimum et år.

Se saker fra samme tema: