10. Forslag fra Jørgen Holte, Sigurd Manneråk og Rita H. Roaldsen om kompensasjon til kommunene for investeringskostnader knyttet til grunnskolereformen. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 4.2.97 fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.)

Tema: KOMMUNENES ØKONOMI (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

10. Forslag fra Jørgen Holte, Sigurd Manneråk og Rita H. Roaldsen om kompensasjon til kommunene for investeringskostnader knyttet til grunnskolereformen. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 4.2.97 fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.)

Se saker fra samme tema: