22. Framlegg frå Børre Rønningen og Paul Chaffey om at Regjeringa snarast legg fram for Stortinget ei sak med endringar av relevante lover, bl.a. kommunelov, med framlegg til ulike og nye eigarformer/organisering knytt til bl.a. offentleg eigde energiverk. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 10.2.97 fra Oljeog energidepartementet, statsråden til stortingsrepr. Morten Lund, Sps stortingsgruppe.)

Tema: KOMMUNER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

22. Framlegg frå Børre Rønningen og Paul Chaffey om at Regjeringa snarast legg fram for Stortinget ei sak med endringar av relevante lover, bl.a. kommunelov, med framlegg til ulike og nye eigarformer/organisering knytt til bl.a. offentleg eigde energiverk. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 10.2.97 fra Oljeog energidepartementet, statsråden til stortingsrepr. Morten Lund, Sps stortingsgruppe.)