2. Forslag fra Øystein Djupedal, Jorunn Hageler og Inge Myrvoll om virkemidler for å sikre nasjonal TV-dekning av viktige sportsbegivenheter.

Tema: KRINGKASTING (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

2. Forslag fra Øystein Djupedal, Jorunn Hageler og Inge Myrvoll om virkemidler for å sikre nasjonal TV-dekning av viktige sportsbegivenheter.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: