2. Framlegg frå Eli Sollied Øveraas og Terje Riis- Johansen om å innføra reglar om forkjøpsrett m.m. for det offentlege til gamle lausøyregjenstandar (lause kulturminne) i privat eige. (Vedlegg til innst.: Brev av 14.5.97 fra Miljøverndepartementet v/statsråden til energi- og miljøkomiteen.)

Tema: KULTURVERN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

2. Framlegg frå Eli Sollied Øveraas og Terje Riis- Johansen om å innføra reglar om forkjøpsrett m.m. for det offentlege til gamle lausøyregjenstandar (lause kulturminne) i privat eige. (Vedlegg til innst.: Brev av 14.5.97 fra Miljøverndepartementet v/statsråden til energi- og miljøkomiteen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: