9. Forslag fra Oddvard Nilsen, Jan Petersen og Svein Ludvigsen om at Stortinget ber Regjeringen nedsette et bredt sammensatt offentlig landbrukspolitisk utvalg som utarbeider et grunnlag for en ny politisk behandling av landbrukspolitikken i Stortinget.

Tema: LANDBRUK (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

9. Forslag fra Oddvard Nilsen, Jan Petersen og Svein Ludvigsen om at Stortinget ber Regjeringen nedsette et bredt sammensatt offentlig landbrukspolitisk utvalg som utarbeider et grunnlag for en ny politisk behandling av landbrukspolitikken i Stortinget.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: