12. Forslag fra Øystein Hedstrøm om å innvilge Per Idar Vingebakken en melkekvote basert på produksjonsnivået ved virksomheten i desember 1996.

Tema: LANDBRUKSPRODUKTER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

12. Forslag fra Øystein Hedstrøm om å innvilge Per Idar Vingebakken en melkekvote basert på produksjonsnivået ved virksomheten i desember 1996.