17. Forslag fra Oddvard Nilsen, Dag C. Weberg og Bjørn Hernæs om at Stortinget ber Regjeringen gjennomføre endringer i organiseringen av omsetning av kvoter for produksjon med kumelk.

Tema: LANDBRUKSPRODUKTER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

17. Forslag fra Oddvard Nilsen, Dag C. Weberg og Bjørn Hernæs om at Stortinget ber Regjeringen gjennomføre endringer i organiseringen av omsetning av kvoter for produksjon med kumelk.