3. Forslag fra Jorunn Hageler og Paul Chaffey om å lovfeste barns rett til et godt miljø.

Tema: BARN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

3. Forslag fra Jorunn Hageler og Paul Chaffey om å lovfeste barns rett til et godt miljø.