6. Forslag fra Hans J. Røsjorde, Per Olaf Lundteigen og Rolf Ketil Bjørn om å utrede fortsatt bruk av deler av Fornebuområdet som småflyplass. (Vedlegg: Utviklingstrekk i forbindelse med etablering av småflyplass til erstatning for Fornebu. Vedlegg til innst.: 2 brev av 19.2.97 og 14.3.97 fra Samferdselsdepartementet til samferdselskomiteen.)

Tema: LUFTFART (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

6. Forslag fra Hans J. Røsjorde, Per Olaf Lundteigen og Rolf Ketil Bjørn om å utrede fortsatt bruk av deler av Fornebuområdet som småflyplass. (Vedlegg: Utviklingstrekk i forbindelse med etablering av småflyplass til erstatning for Fornebu. Vedlegg til innst.: 2 brev av 19.2.97 og 14.3.97 fra Samferdselsdepartementet til samferdselskomiteen.)

Se saker fra samme tema: