1. Endring i lov om sosiale tjenester m.v. og i visse andre lover. (Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelmisbrukere i institusjon.) (Vedlegg: Brev av 2. januar 1995 fra overlege dr. med. Rolf Lindemann, Ullevål sykehus, til Statens helsetilsyn om gravide rusmiddelmisbrukere.)

Tema: NARKOTIKA (Storting 1994/1995)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

1. Endring i lov om sosiale tjenester m.v. og i visse andre lover. (Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelmisbrukere i institusjon.) (Vedlegg: Brev av 2. januar 1995 fra overlege dr. med. Rolf Lindemann, Ullevål sykehus, til Statens helsetilsyn om gravide rusmiddelmisbrukere.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: