— Finanskomiteen: Stortinget ber Finansdepartementet fastsette grensen for skattlegging av ansattes opsjoner ved tildeling til 600 000 kroner. Videre ber Stortinget Regjeringen evaluere ordningen med tanke på forenkling.

Tema: REGJERINGEN OVERSENDT (Storting 1998/1999)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Fra hovedregister:

— Finanskomiteen: Stortinget ber Finansdepartementet fastsette grensen for skattlegging av ansattes opsjoner ved tildeling til 600 000 kroner. Videre ber Stortinget Regjeringen evaluere ordningen med tanke på forenkling.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: