3. Lov om endringer i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester. (Pkt. 2.2: heving av aldersgrense for frivillig barnevernstiltak fra 20 til 23 år; tiltaksplan for barn under omsorg av barnevernet.)

Tema: BARNEVERN (Storting 1997/1998)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

3. Lov om endringer i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester. (Pkt. 2.2: heving av aldersgrense for frivillig barnevernstiltak fra 20 til 23 år; tiltaksplan for barn under omsorg av barnevernet.)