2. Skatteopplegget 1999 – Lovendringer. (Standardisert reisefradrag; sjømannsfradrag i offshorevirksomheten; rederibeskatningen; opsjoner i arbeidsforhold;fradragsrett på gaver til frivillige organisasjoner; minstefradrag; trygdeavgift; ligningstakster for boliger; det økonomiske opplegget for kommunesektoren; skattefritak ved innløsing av festetomt; fradrag for utenlandske arbeidstakere med familie i utlandet; arbeidsgiverfinansiert utdanning; kontantstøtten; kraftverksbeskatning; tilpassing til regnskaps- og aksjelovene; autorisasjonsordning for regnskapsførere; elektroniske ligningsoppgaver; forhåndsutfylte selvangivelser; ufrivillig barnløshet; evaluering av aksjegevinstbeskatningen; delingsmodellen.) (Vedlegg: Gjengivelse av paragrafer med beløpsgrenser i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Vedlegg til innst.: 1. Brev av 16.10.98 fra Finansdepartementet til Stortingets presidentskap. 2. Brev av 4.11.98 fra finansministeren til finanskomiteen.)

Tema: STATSBUDSJETTET (Storting 1998/1999)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

2. Skatteopplegget 1999 – Lovendringer. (Standardisert reisefradrag; sjømannsfradrag i offshorevirksomheten; rederibeskatningen; opsjoner i arbeidsforhold;fradragsrett på gaver til frivillige organisasjoner; minstefradrag; trygdeavgift; ligningstakster for boliger; det økonomiske opplegget for kommunesektoren; skattefritak ved innløsing av festetomt; fradrag for utenlandske arbeidstakere med familie i utlandet; arbeidsgiverfinansiert utdanning; kontantstøtten; kraftverksbeskatning; tilpassing til regnskaps- og aksjelovene; autorisasjonsordning for regnskapsførere; elektroniske ligningsoppgaver; forhåndsutfylte selvangivelser; ufrivillig barnløshet; evaluering av aksjegevinstbeskatningen; delingsmodellen.) (Vedlegg: Gjengivelse av paragrafer med beløpsgrenser i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Vedlegg til innst.: 1. Brev av 16.10.98 fra Finansdepartementet til Stortingets presidentskap. 2. Brev av 4.11.98 fra finansministeren til finanskomiteen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: