7. Behandling av barn med medfødt hypoplastisk venstre hjertesyndrom. (Rikshospitalet.)

Tema: SYKEHUS (Storting 1997/1998)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

7. Behandling av barn med medfødt hypoplastisk venstre hjertesyndrom. (Rikshospitalet.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: