9. Forslag fra Rolf Reikvam pva. SV oversendt fra Odelstingets møte 28. mai 1998: «Stortinget ber Regjeringen utarbeide lovforslag i samsvar med Sosialistisk Venstrepartis merknad i

Tema: GRUNNSKOLE (Storting 1997/1998)

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

9. Forslag fra Rolf Reikvam pva. SV oversendt fra Odelstingets møte 28. mai 1998: «Stortinget ber Regjeringen utarbeide lovforslag i samsvar med Sosialistisk Venstrepartis merknad i

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: