4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende rammeområde 22 (finansadministrasjon) enkelte kapitler under Finansdepartementet.

Tema: RETTSVESEN (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

4. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende rammeområde 22 (finansadministrasjon) enkelte kapitler under Finansdepartementet.

Se saker fra samme tema: