26. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende rammeområde 1 Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Finans- og tolldepartementet og Sosial- og helsedepartementet, rammeområde 2 Barne- og familiedepartementet og rammeområde 3 Kultur- og kirkedepartementet. (Budsjettavtale mellom A, H og KrF.)

Tema: STATSBUDSJETTET (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

26. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende rammeområde 1 Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Finans- og tolldepartementet og Sosial- og helsedepartementet, rammeområde 2 Barne- og familiedepartementet og rammeområde 3 Kultur- og kirkedepartementet. (Budsjettavtale mellom A, H og KrF.)

Se saker fra samme tema: